Kereskedelem és Marketing Felsőoktatási Szakképzési Szak

 

Szakleírás:

 

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

 

- szakképzettség:

  - felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon

  - felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon

  - felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika szakirányon

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

  - Economist Assistant in Commerce

  - Economist Assistant in Marketing Communication

  - Economist Assistant in Logistics

- választható szakirányok: kereskedelmi, marketingkommunikáció, logisztika

Képzési terület: gazdaságtudományok

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  - A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék).

  - Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra; részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.

  - A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

 

A felsőoktatási szakképzés célja:

 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.

 

A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:

  - valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;

  - a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;

  - a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

 

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

 

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

 

Idegennyelvi követelmény:

 

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

 

 

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus
Kategória: 
Esemény dátuma: 
kedd, 2018, január 16 - 12:00

Legfrissebb

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas