Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzéseink (a jelentkezés feltétele főiskolai vagy egyetemi diploma):

GAZDASÁGI CAMPUS - BÉKÉSCSABA

TESSEDIK CAMPUS - SZARVAS

 • Környezetvédelmi szakmérnök
  4 félév; 140 000 Ft/félév, főiskolai vagy egyetemi oklevél
  Környezetvédelmi szakterületre olyan szakemberek képzése ill. továbbképzése, akik képesek a környezetvédelem szakterületén építési, üzemeltetési, szakértői, tervezési és fejlesztési eredmények követésére és  alkalmazására, specialisták a víz-, a levegő-, valamint a hulladékgazdálkodás területén. A képzés elősegíti a környezetszennyeződés és a környezetvédelem alapvető és átfogó hazai,  valamint  nemzetközi  kérdéseinek  elmélyült  megismerését, ennek  alapján  a  különböző környezetvédelmi problémák felismerését és megoldását.
 • Növényvédelmi szakmérnök
  4 félév; 180 000 Ft/félév, kizárólag egyetemi oklevéllel
  A növényvédelmi szakmérnökök ismerjék a növények termesztésével és védelmével, az egészséges élelmiszerek és takarmányok előállításával és
  minőségük biztosításával kapcsolatos rendszabályokat, folyamatokat; továbbá a növények termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő vegyületek hatásmechanizmusát, azok környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Ennek megfelelően alkalmassá váljanak adott gazdaságban vagy a növényvédelmi szakigazgatásban fellépő bármilyen jellegű növényvédelmi probléma kezelésére. Készüljenek fel növényvédelmi szaktanácsadásra, növényvédelmi kutató, fejlesztő tevékenységre.
 • Vetőmag-gazdálkodási szakmérnök
  2 félév; 150 000 Ft/félév, főiskolai vagy egyetemi oklevél
  A képzés célja posztgraduális képzés keretén belül olyan vetőmag-gazdálkodási szakmérnökök képzése, akik a vetőmagvertikum valamennyi területén képesek kreatív, önálló, elmélyült, sokoldalú munkát végezni és a megszerzett oklevél birtokában a vetőmag-gazdálkodás valamennyi területének (vetőmagtermesztés, fenntartás, szaporítás, ellenőrzés, feldolgozás, minősítés, kereskedelem, fajtakísérletezés, minősítés) művelésére.
 • Mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök

További információk: to_szarvas@gk.szie.hu, illetve a (66) 313-311 mellék: 2117
A szarvasi képzések jelentkezési lapja.

Szervezeti egység: 
Gazdasági Campus (Békéscsaba)
Tessedik Campus (Szarvas)

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas-Békéscsaba