Társadalom- és Vezetéstudományi Intézet

Intézetigazgató: Dr. Árpási Zoltán főiskolai docens

Az intézet oktatói

Intézeti titkárság

A Társadalom és Vezetéstudományi Intézet a Gazdasági Campus szervezetében minden szakra kiterjedően részt vesz az elméleti és gyakorlati képzésben. Az intézet személyi állománya magas színvonalon műveli a szakokhoz kapcsolódó oktató, kutató munkát és gyakorlati szakemberek oktatásba történő bevonásával törekszik a minél szélesebb körű és naprakész ismeretek átadására.

Az intézet az általános alapozó és alkalmazott ismereteken felül a választható tantárgyak keretében kínálja azokat a speciális tananyagokat, amelyek egy vállalati közép- illetve felső vezető számára a sikeres irányításhoz elengedhetetlenül szükségesek, pl. a Kommunikáció, Üzleti etika, Menedzsment, Marketing, Jogi ismeretek, Controlling, Tervezés, Változásmenedzselés, stb.

Az intézet koordinálja az Andragógia alapképzési szakot, amely a felnőttképzéshez kapcsolódó speciális ismeretek teljes körű átadását tűzte ki célul.

Az Andragógia szakon a társadalmi-, pszichológiai-, pedagógiai alapozáson túl a felnőttoktatási, személyiségfejlesztési és személyügyi szervezési ismeretek sajátíthatók el.  Két szakirányon specializálódhatnak az andragógusok: Művelődésszervező, valamint Személyügyi szervező szakirányokon. A Társadalom és Vezetéstudományi Intézet irányítja az Intézményi kommunikátor, Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, Közösségi - civil szervező felsőfokú szakképzési és a Közvetítés (mediáció) és a Humánerőforrás tréner szakirányú továbbképzési szakokat, koordinálja a SZIE GTK Vezetés és szervezés MSc szak oktatását.

Az intézet keretei között működik a Kisebbségek, nemzetiségek Tudományos Műhely és az Üzleti Intelligencia Tudományos Műhely. Mindkét Tudományos Műhely szoros kapcsolatban van a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Békés Megyei Tudományos Testületével. A műhelyek szakmai rendezvények szervezésében, tudományos publikációk szerkesztésében fejtik ki tevékenységüket mind a Kar, mind a város és a megye vonatkozásában.

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas